Wydarzenia

kukdm20

ACK-DA-ZP-28-22/11

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 193 tys. euro)

Dostawa komputerów przenosnych i wielofunkcyjnego urządzenia drukującego dla ACK Cyfronet AGH

Kraków, dnia 05-10-2011