Wydarzenia

kukdm20

ACK-DA-ZP-4110-3/11

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 193 tys. euro)

Dostawa licencji współdzielonego systemu plików udostępniającego zasoby dyskowe i pamieci masowej dla klastra obliczeniowego dla ACK Cyfronet AGH

Kraków, dnia 14-10-2011