Wydarzenia

kukdm20

ACK-DA-ZP-4010-5/11

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 193 tys. euro)

Przedłużenie subskrypcji na uaktualnienie licencji akademickich na oprogramowanie MAPLE na rok 2012 dla ACK Cyfronet AGH

Kraków, dnia 08-11-2011