Wydarzenia

kukdm20

ACK-DA-ZP-28-27/11

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 193 tys. euro)

Dostawa bonów towarowych dla pracowników ACK Cyfronet AGH

Kraków, dnia 08-11-2011