ACK-DA-ZP-28-28/11

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 193 tys. euro)

Dostawa sprzętu komputerowego stanowiącego uzupełnienie wyposażenia sieci lokalnej dla ACK Cyfronet AGH

Kraków, dnia 16-11-2011