ACK-DA-ZP-4010-2/10

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 193 tys. euro)

Dostawa licencji na oprogramowanie specjalizowane ScaleMP vSMP Foundation for Cloud

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Wyniki

Kraków, dnia 08-11-2010