Wydarzenia

CGW'18

ACK-DA-ZP-28-4/10

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniźej 193 tys. euro)

Dostawa częœci zamienne, urzšdzenia peryferyjne i oprogramowanie

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Wyniki

Kraków, dnia 12-03-2010