ACK-DA-ZP-28-20/09

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniźej 206 tys. euro)

Dostawa komputerów stacjonarnych, przenośnych i części zamiennych

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Wyniki

Kraków, dnia 11-12-2009