ACK-DA-ZP-28-18/09

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej powyżej 206 tys. euro)

Dostawa sprzętu komputerowego, podzespołów i oprogramowania dla ACK CYFRONET AGH

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Wyniki

Kraków, dnia 22-10-2009