ACK-DA-ZP-4010-3/09

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej ponizej 206 tys. euro)

Przedłużenie subskrypcji licencji oprogramowania edukacyjnego MAPLE i MATLAB na rok 2010

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Wyniki

Kraków, dnia 20-10-2009