ACK-DA-ZP-28-15/09

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej powyżej 206 tys. euro)

Modernizacja systemu zasilania wraz z dostawą urządzeń niezbędnych do dokonania rozbudowy

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Uzupełnienie ogłoszenia
  • Projekt
  • Protest
  • Rozstrzygnięcie protestu
  • Odpowiedź na pytania (1)
  • Odpowiedź na pytania (2)
  • Odpowiedź na pytania (3)
  • Wyniki

Kraków, dnia 03-07-2009