ACK-DA-ZP-28-8/09

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 206 tys. euro)

Dostawa części zamiennych, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Wyniki

Kraków, dnia 18-05-2009