ACK-DA-ZP-5001-1/082

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 206 tys. euro)

Roczny serwis pogwarancyjny sprzętu i oprogramowania firmy Hewlett - Packard

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Wyniki

Kraków, dnia 0-02-2009