ACK-DA-ZP-5001-5/08

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 206 tys. euro)

Roczny serwis pogwarancyjny serwera SGI ALTIX 4700

  • Ogłoszenie
  • SIWZ

Kraków, dnia 10-12-2008