Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-5001-4/08

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartoœci szacunkowej poniżej 206 tys. euro)

Roczny serwis pogwarancyjny serwera SGI ALTIX 4700

  • Ogłoszenie
  • SIWZ

Kraków, dnia 28-11-2008