Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-5000-1/08

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartoœci szacunkowej poniżej 206 tys. euro)

Rozbudowa infrastruktury systemu składowania danych ACK CYFRONET AGH

  • Ogłoszenie
  • SIWZ
  • Wyniki

Kraków, dnia 05-03-2008