Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-28-17/07

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 211 000 euro)

na dostawę oprogramowania dla ACK CYFRONET AGH

Kraków, dnia 18-09-2007