ACK-DA-ZP-28-13/07

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 211 000 euro)

Na dostawę komputerów dla ACK Cyfronet AGH.

Kraków, dnia 31-07-2007