Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-28-10/07

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro)

Na rozbudowę istniejącego systemu gwarantowanego zasilania ACK CYFRONET AGH

Kraków, dnia 09-05-2007