ACK-DA-ZP-28-5/12

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 200000 euro)

Dostawę sprzętu komputerowego