ACK-DA-ZP-28-18/12

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu ograniczonego
(o wartości szacunkowej ponizej 5000000 euro)

 

Budowa hali maszyn wraz z infrastrukturą techniczną